//mtstajprogramlari.com/blog/yazi/kusaklari-inceliyoruz---baby-boomers
İŞ HAYATI

KUŞAKLARI İNCELİYORUZ - "BABY BOOMERS"

KUŞAKLAR SERİSİ DOSYAMIZIN İKİNCİSİYLE DEVAM EDELİM..

Aslen Kuzey Amerika-İngiliz kaynaklı  olan bu dönem ikinci dünya savaşından sonra başlayıp 1960lı yılların başına kadar süren  yıllık doğum hızında ki  büyük artış anlamına geliyor.

Daha basit tabirle, savaş dönemlerinden sonra  (genellikle 1945-1955 yılları arasındaki on yıl kastediliyor) doğan kişiler; savaşan askerlerin ülkelerine dönüşü ile birlikte, bu ülkelerde doğum hızında görülen büyük artış; savaştan sonraki kuşak demek doğru olacaktır.

Bu dönemden bir demografik politika olarak da bahsedilebilir. Savaşın ardından, üstün propaganda gücüne sahip Amerikan televizyon ve radyoları, halkı çocuk yapma yönünde teşvik eden reklam ve propaganda filmleriyle donatıldı. Tabii burada amaç, kuru kuru popülasyon arttırılmasına gidilmesi değildi, yeni jenerasyonun resmi ideolojinin benimsetilmesinde denek olarak kullanılmasıydı.

Amerika’da bu dönemde, gelişen ekonomiye de paralel olarak, 78.2 milyon kişi doğmuştur(1955 yılı oranların en yüksek olduğu yıldır)

 Bu kuşak sırf kalabalıklığıyla  yetmişlerin başlarında ABD’de bütün işleri doldurdu ve  birçok yaşam tarzı eğilimininin doğmasını sağladı, anti-otoriter ve kural tanımayan davranışları bu ülkenin kültürünü, toplumunu ve yaşamını yeniden şekillendirdi.

Bu dönem başka akımların kapılarını da açmaya başlamıştır;1960’lı yılların karşıt görüşleri komünizm ve faşizmin tam karşısında duran, dünyanın sosyal görüşlere değil üzerinde yaşayan bitkilere, hayvanlara ve insanlara ait olduğunu savunan, çiçek çocuklar dönemi…

Amerika’da savaşın soncu olarak doğan baby boomers kuşağı “Bizim savaşmaya ihtiyacımız yok, tek ihtiyacımız olan sevmek…” sözü ile hayata duruşlarını sergilemişlerdir.

Günümüzde orta yaş dönemlerinde olan baby boomer’lar, mevcuttaki birçok firmanın üst yönetimini oluştururlar. İş hayatında Değişime kapalı, yeniliğe soğuk bakan geleneksel diyebileceğimiz bakış açısına sahiptirler.

Yeniliğe açık olanları ile de sınırları zorlayabilirsiniz. Faydalı gördükleri veya para kazandıracağına inandıkları işler için size tam destek verirler, tabii ki her durumda yönetim onların elinde olmalı.

Yavaş yavaş emekli olmaya başlayan bu kuşak, ülkelerin emeklilik sistemlerini değiştirmelerine neden olmaktadır. E hala kalabalık olduklarını düşünürsek, sistemin bir şekilde işlemenin yolunu aramaya başlamasını normal karşılamak gerekir.


  • 17


  • 7


  • 69


  • 11


  • 7


  • 16


  • 14