//mtstajprogramlari.com/blog/yazi/girisimciligin-guclenmesi-bir-ulke-icin-neden-onemli
İŞ HAYATI

Girişimciliğin Güçlenmesi Bir Ülke için Neden Önemli?

Girişim, “yapışkan” anlamına gelen Arapça bir kelime olan “Şebs”ten türemiş olup “teşebbüs” kelimesinden gelmektedir. Girişimcilik dediğimizde hemen aklımıza cesur bir kararla iş kurmuş ve başarılı olmuş insanlar gelmemelidir. Ya da tam tersi bir yaklaşımda tek başına girişimciliği bir felsefeye oturtmaya yardımcı olmaz. Başarılı veyahut değil bir teşebbüs olması itibariyle girişimin her daim var olması ve desteklenmesi gerekmektedir.

Girişimcilik, toplumu yeni kaynaklar ve yeni teknolojilerle tanıştırır. Böylece daha önce kullanılmayan ya da daha az kullanılan kaynakları ekonomiye kazandırır. Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerin değişik biçimlerde kullanılmasıyla üretimi artırmış olur.
Yeni açılan veya yeniden yapılandırılan bir işletme; ülkenin istihdam hacmini artırır, işsizlik sorununa çözüm imkânı sunar ve bunların sonucunda da ekonomik kalkınma pozitif bir ivme kazanır. Ülkede oluşan bu pozitif havadan da en çok gençler etkilenir ve neticesinde yeni iş alanları oluşmasıyla birlikte de ülkede genç işsizliğini ve beyin göçünü önlemede ciddi bir mesafe kat edilmiş olur. Girişimciliğin gelişmesi ülkelere çok farklı avantajlar sağlar. En önemli artıyı dinamizm kavramı ile açıklamak gerekir çünkü monopol yapıların yer aldığı sektörler ve bunu barındıran ülkeler eninde sonunda bir güç kaybı ve gerileme göstermiştir. Oysa ki girişimcilikle beraber yeni iş fikirleri ve konseptler belki de çok aşırı bir fark yaratmadan sektörlere ve ülkelere dinamizm kazandırmıştır. Bununla beraber girişimciliğin desteklenmesi demek sermayenin de sirkülasyon edilmesi demek ve paranın yeni dolaşım yolu bulması ile birlikte mevcut sermayenin de paylaşımı açısından gereklidir.  Ayrıca girişimci fırsatı gördüğünde harekete geçer ve hedefe ulaşana kadar durmaz. Çalışkandır işleri sonuçlandırır. Girişimcilik ülke ekonomisinin kalkınmasının motoru görevi görür. Bir ülkede, rekabete açık, özel girişimcilik ne kadar gelişirse, o ülkede ekonomik refah düzeyi de o kadar gelişir. Girişimciliğin olmadığı ve gelişemediği ülkelerde ekonomik refah seviyesi çok düşüktür.

Tabi girişimcilikle birlikte o ülkede iş yapma kolaylığının da arttığı gözlemlenebilmektedir. Sonuçta bir ülkede iş yapmak ne kadar kolay ise o ülkede yerli veya yabancı girişimci sayısı da hızlıca artacaktır. Prosedürlerden arındırılmak ve finansal anlamda destek görmek de o ülkede girişimleri arttıracaktır. Ülkelerden de örnek vererek başlayacak olursak gelişmiş ülkelerde iş yapma kolaylığı ve bunun neticesinde artan girişimlerin ne kadar çok olduğunu göreceğiz. Abd’nin her daim yeni girişimlere ve inovasyon hamlelerine ev sahipliği yaptığını ve bu sayede ekonomik anlamda sürekli zirvede olduğunu görürüz. Son 20 yılda da Çin’de artan girişimlerle beraber başta Alibaba olmak üzere Çin’in yükselişinde ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Sadece Çin de değil bölgesinde ki diğer Güney Asya ülkeleri de (Singapur) gibi girişimlere verdikleri desteklerle hızlı büyümeye devam etmektedirler. Özellikle bugün İsrail’in kişi başına düşen girişim sayısı dünyadaki tüm ülkelerin üzerinde ve ileri teknoloji üreten firmaları sürüler halinde New York Borsası’na katılıyor. Yalnızca 8,2 milyon nüfusa sahip olan İsrail, ABD ve Çin’in ardından en çok halka açık şirketi olan üçüncü ülke unvanına sahip. Burada nüfusun da doğru politikalarla verimli hale getirilebileceğini görüyoruz. Son örneğimi de  Afrika’nın yükselen değeri Ruanda’dan vermek isterim. İç savaşların ve soykırımların yaşandığı Ruanda son yıllarda girişimlere ve özellikle de dijital odaklı girişimlere verdiği destekle birlikte Afrika’nın en çok büyüyen ve gelişen ülkelerinden birisi olmuştur. Ruanda ‘da yukarıda bahsettiğim gibi iş yapma kolaylığı en cazip seviyeye getirilmiş ve bu sayede artan yerli ve yabancı girişimlerle beraber ülke refahı günden güne artmıştır.

Ülkemiz içinse girişimlerin gelişmesi gelişmekte olan diğer ülkeler gibi gerçekten çok önemlidir. Kosgeb desteklerinin artması ve iş yapma kolaylığı ile beraber az da olsa mesafe almış bulunuyoruz fakat bu yeter mi? Hayır. Daha çok girişimciyi ülkede tutma ve onlara yenilerini eklemek zorundayız. Eğer az da olsa inancınız ve iş fikriniz var ise milletinin ne dediğine bakmadan girişimcilik üzerine yoğunlaşmanızı önemle tavsiye ediyorum :)

 


  • 0


  • 0


  • 2


  • 0


  • 0


  • 0


  • 0