//mtstajprogramlari.com/blog/yazi/cift-anadal-ve-yandal-programlari
EĞİTİM

Çift Anadal Ve Yandal Programları

ÇİFT ANADAL (ÇAP) VE YANDAL NEDİR?

Çift Anadal Programı( ÇAP) NEDİR?
Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmaları anlamına gelir. Toplumumuzda yapılması çok kolay sanılır ancak sanıldığı kadar kolay değildir. Çift Anadal (çap) yapmanın zorluğu üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Yine de belirli bir zorluk düzeyi vardır.

Çift Anadal Programı (ÇAP) Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Başvuru esnasında anadal diploma programındaki AGNO'su en az 100 üzerinden 70 olmalı ya da AGNO'su 4 üzerinden 2,75 olmalıdır. (Bu rakamlar ortalama olarak hesaplanmıştır. Üniversiteden Üniversite göre değişiklik gösterir.)
 • Çift Anadala Prograımına  başvuracak öğrencilerin o zamana kadar almış olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Çift Anadal Programına başlandıktan sonra birinci dalın AGNO'su 2,75 in altına düşmemelidir. İkinci dalın AGNO'su ise 1,80 in altına düşmemesi gerekir.

Çift Anadal Programının (ÇAP) Başvuru Tarihleri Ne Zamandır?

 • Çift Anadal Programı için anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyıl, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvurulabilir.
 • Başvuru tarihleri üniversitelerin akademik takvimlerinde belirtilir.

Çift Anadal Programının (ÇAP) Zorlukları Nelerdir?

 • Öğrencinin birinci lisans programının yanı sıra ikinci lisans programının derslerini de başarıyla tamamlaması gerekir. Bu yüzden Çift Anadal Programı büyük bir çaba gerektirir. Aynı zamanda çabanın yanında büyük fedakarlık da gerektirir. Yoğun bir dönem yaşayacağımızdan dolayı sosyal hayatın bize sunduğu fırsatlardan yararlanamayabiliriz.
 • Ders programlarının düzenlenmesinde bazı ders saatlerinin ve sınav döneminde sınavların çakışması da Çift Anadal Programının yürütülmesinin zorluklarındandır.

Çift Anadal Programının Faydaları Nelerdir?

 • İlgi duyulan ve seçilen iki bölümden aynı anda mezun olup iki diplomaya sahip olunabilir.
 • İş dünyasındaki rekabette üstünlük kazanılabilir.
 • Kişinin vizyonunu geliştirir.
 • Daha güçlü bir iletişim ağına sahip olma olasılığını arttırır.

 

Yandal Programı Nedir?
Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır. Çift Anadal Progamına göre yapılması daha kolaydır.

Yandal Programı Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Yandal Programına başvuracak öğrencilerin o zamana kadar almış olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Yandal Programına başvuran öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki AGNO’sunun en az 100 üzerinden 65(4.00 üzerinden 2.50) olması gerekir.( Bu rakamlar ortalama olarak hesaplanmıştır. Üniversiteye göre değişiklik gösterir.)

Yandal Programının Başvuru Tarihleri Ne Zamandır?

 • Yandal Programı için anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyıl, en geç ise altıncı yarıyılın başında başvurulabilir.
 • Başvuru tarihleri üniversitelerin akademik takvimlerinde belirtilir.


Yandal Programının Zorlukları Ve Faydaları Nelerdir?
Çift Anadal Programında bahsettiğimiz bütün zorluklar ve faydalar yandal programında da geçerlidir.

 

Çift Anadal Ve Yandal Programının Farklılıkları Nelerdir?

 • Çift Anadal Programında iki diplomaya birden sahip olunulur.
 • Yandal Programı ise diploma olarak değerlendirilmez. Bir nevi sertifika işlevini görür.
 • Çift Anadal Programında daha fazla derse ve daha fazla sınava girilir.
 • Yandal Programı ise Çift Anadal Programına göre daha kolaydır.

 


 • 0


 • 0


 • 1


 • 0


 • 0


 • 0


 • 0